akt

INSTITUT ZA OSIGURANJE I AKTUARSTVO

» POČETNA
» PROGRAMSKI ODBOR
» ORGANIZACIONI ODBOR
» DOGADJAJI
» PUBLIKACIJE
» KONTAKT
 


                             
 


PROGRAMSKI ODBOR

 

KOČOVIĆ DR JELENA

 

Rođena je u Krupnju 7. avgusta 1955. godine gde je završila osnovnu školu. Gimnaziju je završila u Loznici, a ekonomski fakultet u Beogradu 1978. godine.

Magistrirala je 1982. godine, a doktorirala 1988. godine. Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu od 1979. godine.

Bila je prodekan za naučno-istraživački rad i direktor NICEF-a. Udata je za Dragutina Kočovića i ima dvoje dece, Mihaila (1979) i Milicu (1985).

Na četvorogodišnjim studijama Ekonomskog fakulteta predaje Finansijsku i aktuarsku matematiku i Osiguranje. Rukovodilac je smera Aktuarstvo na poslediplomskim studijama i angažovana je na predmetima Finansijsko matematička analiza, Aktuarska matematika i Principi formiran ja tarifa u osiguranju.

Angažovana je na MGU Lomonosov kao profesor na predmetu Finansijska matematika, gde je njen udžbenik obavezna literatura za ovaj predmet.

Objavljeni radovi:

Objavila je veći broj radova od kojih su naznačajniji:

  1. Finansijska matematika , Ekonomski fakultet, Beograd, 1999.
  2. Aktuarske osnove formiran ja tarifa u osiguranju lica , Ekonomski fakultet, Beograd, 2000.
  3. Zbirka rešenih zadataka iz finansijske i aktuarske matematike , Ekonomski fakultet, Beograd, 2000.
  4. Finansova ja matematika-teorija i praktika bankovskih rascetaks, Finansi i statistika, Moskva,1999.
  5. „Managing Risk in Insurance Companies and Essential Condition of their Liquidity“, Medunarodni skup iz operacionih istraživanja, Atina, 1999.
  6. Osiguranje zajedno sa Predragom Šulejićem, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006.

Njene dve knjige, "Finansijska matematika" iz 2006. godine i "Aktuarske osnove formiran ja tarifa u osiguranju lica" iz 2004. godine, mogu se pronaci u harvardskoj biblioteci.

Članstvo u udruženjima:

Član je Filozofsko-ekonomskog društva MGU Lomonosov od 1997. godine.

Predsednik je Udruženja aktuara Srbije, član predsedničkog foruma Međunarodne asocijacije aktuara (IIA).


 
  Copyright © 2010 IOA Inc. All rights reserved.