akt

INSTITUT ZA OSIGURANJE I AKTUARSTVO

» POČETNA
» PROGRAMSKI ODBOR
» ORGANIZACIONI ODBOR
» DOGADJAJI
» PUBLIKACIJE
» KONTAKT
 


                             
 


VESTI

Kurs kontinuirane edukacije aktuara na temu REZULTATI PRIMENE KONCEPTA SOLVENTNOST II

Instituta za osiguranje i aktuarstvo i Udruženja aktuara Srbije organizuju kurs kontinuirane edukacije aktuara na temu REZULTATI PRIMENE KONCEPTA SOLVENTNOST II koji će se održati 8. i 9. decembra 2017. godine u velikoj sali Generali Osiguranja na Novom beogradu. Nakon održanog kursa polaznici će dobiti sertifikate sa naznačenim brojem bodova, kako bi mogli da dokumentuju Narodnoj banci Srbije dokaz o kontinuiranoj edukaciji, koja je predvidjena članom 15. Odluke o sticanju zvanja i usavršavanja ovlašćenog aktuara (Službeni glasnik RS, br. 38/2015). (pozivno pismo, prijavni list, program kursa).

Nakon održanog kursa polaznici ce dobiti sertifikate sa naznačenim brojem bodova, kako bi mogli da dokumentuju Narodnoj banci Srbije dokaz o kontinuiranoj edukaciji, koja je predvidjena članom 15. Odluke o sticanju zvanja i usavršavanja ovlašćenog aktuara (Službeni glasnik RS, br. 38/2015).

 

 
  Copyright © 2010 IOA Inc. All rights reserved.