akt

INSTITUT ZA OSIGURANJE I AKTUARSTVO

» POČETNA
» PROGRAMSKI ODBOR
» ORGANIZACIONI ODBOR
» DOGADJAJI
» PUBLIKACIJE
» KONTAKT
 Vesti

Kurs kontinuirane edukacije aktuara na temu REZULTATI PRIMENE KONCEPTA SOLVENTNOST II

detaljnije

PREZENTACIJE SA KURSA ODRŽANOG U HOTELU SLAVIJA 09. I 10. DECEMBRA 2011. GODINE

detaljnije

 


INSTITUT ZA OSIGURANJE I AKTUARSTVO


Sa posebnim zadovoljstvom želimo da Vas informišemo da je osnovan Institut za osiguranje i aktuarstvo. Predsednik programskog odbora je Kris Dejkin,najveći stručnjak za aktuarstvo u svetu. Istraživači su poznati eksperti iz osiguranja iz zemlje i inostranstva uključujući bivše jugoslovenske republike.

Institut se bavi primenjenim istraživanjima i pružanjem konsalting usluga iz oblasti aktuarstva, finansija, revizije, investicija, razvoja novih proizvoda sa izradom uslova i tarifa i t.d.

Takođe Institut se bavi organizacijom kurseva za edukaciju, radionica, okruglih stolova  kao i međunarodnih simpozijuma.

VESTI

- Instituta za osiguranje i aktuarstvo i Udruženja aktuara Srbije organizuju kurs kontinuirane edukacije aktuara na temu REZULTATI PRIMENE KONCEPTA SOLVENTNOST II koji će se održati 8. i 9. decembra 2017. godine u velikoj sali Generali Osiguranja na Novom beogradu. Nakon održanog kursa polaznici će dobiti sertifikate sa naznačenim brojem bodova, kako bi mogli da dokumentuju Narodnoj banci Srbije dokaz o kontinuiranoj edukaciji, koja je predvidjena članom 15. Odluke o sticanju zvanja i usavršavanja ovlašćenog aktuara (Službeni glasnik RS, br. 38/2015). (pozivno pismo, prijavni list, program kursa). Nakon održanog kursa polaznici ce dobiti sertifikate sa naznačenim brojem bodova, kako bi mogli da dokumentuju Narodnoj banci Srbije dokaz o kontinuiranoj edukaciji, koja je predvidjena članom 15. Odluke o sticanju zvanja i usavršavanja ovlašćenog aktuara (Službeni glasnik RS, br. 38/2015).

- Prezentacije sa kursa za kontinuiranu edukaciju aktuara u organizaciji International Actuarial Association, Udruženja Aktuara Srbije i Instituta za Aktuarstvo - hotel Slavija 09. i 10. decembra 2010. godine. (detaljnije)

- III Kurs za kontinuiranu edukaciju aktuara i finansijskih stručnjaka u osiguranju (detaljnije)

- Kurs za kontinuiranu edukaciju aktuara u organizaciji International Actuarial Association, Udruženja Aktuara Srbije i Instituta za Aktuarstvo - hotel Slavija 09. i 10. decembra 2010. godine. (detaljnije)


 
  Copyright © 2010 IOA Inc. All rights reserved.